Hem Artiklar

Artiklar

Vår revolutionära rätt

Det här är en transkribering av en radiosändning där doktor William Luther Pierce kommenterar NATO:s flygbombningar av Serbien under Kosovokriget. Han diskuterar den rättighet...

Den faustiska andan

Följande artikel är en fördjupning i en del av en föreläsning av William Pierce i september 1978, betitlad ”The world view of the National...

Varför konservativa inte kan vinna

Artikel av dr. William Luther Pierce. Ursprungligen publicerad i Attack! nr 4, 1974 Några av mina bästa vänner är konservativa. Jag tycker uppriktigt om dem...

Tankar kring att acceptera ansvar

Utdrag ur en översättning av en radiosändning från år 1999 där doktor William Luther Pierce säger att det är nödvändigt att förstå de problem...

Eugenik och rashygien

Intelligenta och kompetenta personer tenderar i dagens samhälle att prioritera karriären framför att skaffa barn. Detta samtidigt som de på samhällets botten inte tenderar...

Vår destruktiva media

Denna artikel är en översättning av artikeln "The Destructive Media", som i sin tur är en transkription från en radiosändning gjord 1996 av American...

Vi behöver vinnare, inte förlorare!

Detta är en översättning av en transkribering som gjorts från ett kortare Youtubeklipp; ett utdrag från ett längre tal av William Luther Pierce, där...

En högre moral

Vad är moral och etik och hur skiljer sig vår moral och etik från den liberala demokratins? Vad är etik och moral? Människan är en social...

Vetenskap vs Kristendom

Foto: Pixabay.com Den amerikanska alt-högern har fått alltmer inflytande över den nationella rörelsens värderingar i Norden. De finner snarare sin näring i den kristna läran...

Ukrainakonfliktens ekonomiska konsekvenser

Vilka konsekvenser kommer västvärldens sanktioner att ha på Rysslands ekonomi? Hur har Ryssland förberett sig för det här? Vilka konsekvenser kan det få för...

NOTISER