ARTIKLAR

Radio Polaris #3: Covid-19 och förberedelser

I det tredje avsnittet av Radio Polaris diskuterar Haakon Forwald och Klas Lund bland annat den pågående pandemin och förberedelser inför kriser.

Propaganda och kampmetoder

Uppmanar Nordisk styrka till passivitet? Haakon Forwald redogör i denna artikel för sin syn på propaganda och kampmetoder.

Konflikt och transparens

I och med bildandet av Nordisk styrka har det spekulerats en del i regimkontrollerad media och i sociala medier. Så långt det ansetts möjligt har dock Nordisk styrka valt att inte uttala sig offentligt om bakgrunden.

Om Nordisk styrka

Söndagen 4 augusti samlades särskilt inbjudna, både från Sverige och Norge, vid Anundshög utanför Västerås för att på plats bilda organisationen Nordisk styrka.

Om medlemskap i Nordisk styrka

För närvarande existerar två former av medlemskap: aktivist och frände. Inom en snar framtid hoppas vi även...

NOTISER

SOCIALA MEDIER

Namnet Nordisk styrka står för vår strävan att forma en ny generation av starka och medvetna nordiska människor, samt vår ambition att skapa en stark och stridbar ideologi, kultur, gemenskap och organisation.

Nordisk styrka