Om medlemskap i Nordisk styrka

För närvarande existerar två former av medlemskap: aktivist och frände. Inom en snar framtid hoppas vi även ha byggt upp en fungerande struktur för en tredje anonym medlemsform.

AKTIVIST

Nordisk styrka är en kamporganisation, inte en social förening eller ett politiskt parti.

Namnet Nordisk styrka står bland annat för vår ambition att skapa en stark organisation – något vi endast kan bygga av starka och medvetna medlemmar. Ordet styrka ska uppfattas i vidare betydelse – vilket även inbegriper s.k. själsliga egenskaper.

Vi vill rekrytera personer som har rätt inställning, egenskaper och kunskaper. Alternativt personer som vi tror har grundförutsättningar för att skaffa sig det förutnämnda. Vårt nuvarande delmål är att bygga en sund och stabil grund för den nya organisationen. Att rekrytera rätt sorts personer är det viktiga, inte ett stort antal.

Att bygga en stark organisation är – i det lilla – likartat med att bygga en stark stat. En stark organisation, precis som en stark stat, har t.ex. befriat sig från kulturmarxistiska influenser, dekadens m.m. Det är en självklarhet att medlemmarna i en sådan organisation försöker efterleva idealet om en sund själ i en sund kropp.

Vi kräver därför av våra aktivister att de ska träna, att de ska leva sunt, att de ska hålla en viss moralisk standard. Vi kräver dessutom att aktivisterna utvecklas i en sund riktning, att de studerar och skaffar sig kunskaper som organisationen har nytta av. De som inte kan leva upp till detta, oavsett rang, kan inte fortsätta att vara aktivister.

Vi inser dock att en del nya aktivister inte på en gång kan förväntas leva upp till våra krav. Därför är de första sex månaderna ett provmedlemskap där vi utvärderar varje person. Detta innebär att varje ny aktivist i praktiken får ett halvår på sig att leva upp till ställda krav.

Men provmedlemskapet är inte för vem som helst. Vi kommer vid ett rekryteringsmöte göra en bedömning av rekryten om denne kan nå upp till våra grundkrav inom prövotiden. Det råder givetvis nolltolerans mot alla former av droger, inklusive steroider och liknande substanser.

FRÄNDE

Den som stödjer Nordisk styrka men som inte kan, eller vill, leva upp till de krav som ställs på aktivister kan istället välja att bli frände (vilket kan jämföras med ett slags stödmedlemskap).

En frände ska hjälpa till efter förmåga, delta i studiecirklar m.m. Även om t.ex. krav på fysisk träning inte gäller för fränder förväntas en frände hålla en viss moralisk standard samt sträva efter att leva ett sunt liv.

(ANONYM MEDLEM)

Anonymt medlemskap är en medlemsform vi hoppas att kunna aktivera inom en snar framtid. Anledningen till detta är den allmänna utvecklingen med ökad repression och ett behov av att bygga upp ett konfidentiellt nätverk inför framtiden.

Det anonyma medlemskapet är främst till för personer som av goda skäl måste verka i det fördolda. Det anonyma medlemskapet kommer sträcka sig från anonyma donatorer – till anonyma medlemmar som aktivt arbetar på olika sätt för organisationen.

Vi kommer att återkomma med mer information om detta, bland annat med en utförlig instruktion om hur man steg för steg går till väga för att bli anonym medlem.

MER INFORMATION

Vill du ansöka till aktivist eller frände i Nordisk styrka, eller få mer information, kontakta oss på [email protected].

Vi uppmanar dig att använda en Protonmailadress för automatisk kryptering. Annars finns vår PGP-nyckel nedanför.

Har du inte hört något inom en vecka, kontakta oss igen.

Väl mött!

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBF36LmIBEACuJbdOvj8Rpn9Kg6aTEjnIyxOoJ+idutIESF/yyEtdXsEs4IIi
yID3b2xr8k4FvzswKPc7/8G5urAEuYXOiuOi8DV8fgYl6VYno8ET+QB4AdmKCXIF
iLwFHMn6VDVy5HRwCE2qQEiO+lErj9vstipaMevxESdVPKHtBkAcEgfyv/gxH1ht
8XCi2b4pheQjqe+SMjGfOcSOnRo0OSsMf+qYsKfUSp1kzG7G4qMXNUlB/c37Ly9g
d3/Mx7vZcRHseqao6+Ft2lN1tL6jNdy8mtaHRemf8vtwRqP9fYsrUtQvfbstXrhQ
Uz2UEk/ndxylnC7IKucBoeKl1mwwy05LcACLXVUfRx5WbDHp8rUv6KJl5cOnMA3r
6UGbbnEcc+eB6Pj0mo/OpcjfN+D5R6eq2DqOOhTV4Ku4DJcdn9R5qZpMxrZ0SKKT
z5alX3Uj5Mt7ssKF4RJOPY4RO3yv0cQnl6jWji0dtZnhE8aQgVYR2kCOnh5Pg0PV
mCX2c3WmO0ggPq1NY2qK32Efec6Vvs1ZW3RQnb5YL27+LLl1DehRcmDBXDJxhZzt
VylfLEYCElDUkasL8Hic37bsBfoTDSFknys8Akly1T4GmW4yIdLDZshXDnrfeXBY
QMQKKgzsKJoRXJl3Mn10huLkD9LdMAaJD/b7ok9OtMvYjQ5HU/DhzMTWcQARAQAB
tDtub3JkaXNrc3R5cmthQHByb3Rvbm1haWwuY29tIDxub3JkaXNrc3R5cmthQHBy
b3Rvbm1haWwuY29tPokCNQQQAQgAHwUCXfouYgYLCQcIAwIEFQgKAgMWAgECGQEC
GwMCHgEACgkQdzmxEA4B3qZrcw/8D3Yv2YmiIsEPldppdj+o/k+kCiGmUc0YHam1
W6jm0OCXb6tt7JOukfkX3QA/ksJbU5NQYC2pmHIUVd+4gwuEXJTqUxhtaLzIHuMS
MK64And0jAjDO2yCuUox1Jbzn90nnwz860qnBe1QB0sLk3s/a2ECj5lFWPpAgf7e
xEHzVmzLyDtFwJPlfQCKndGJuOVqU17U5tWJWryGf0wRIlM53AR8e3ESzuOa0Lvg
UvqWCmmW70Ixc5x8P249nhDkr4z46ZQM1TKydLVPd0AyHzEZjfSXuXDkFuJlWtl6
Xw47KTPJzRu5L2JiZJkYlux0fP2phiuVgQgJu8cKPzNvQQqnmZb+Qwuwe+t03S42
IRY9FH20+a5JlypYGMmMGNM0psScXPnysfh13c7pRm7fSeIc8WToibtjfBWMLtAi
3btdu5FJH0e4KTRuLDhEHMt05HJ0sTP+6oIgqbGRMG1Sa1/Ddn8HNU83UOlY7PWI
wK4aJKrUK6jobAOaJFOIgZerZKYRnLNBUHo15u1xwvwKqRkcl9JnX+aP1j4eWnEq
2NOSHopI2XROQlPtQOCdhLOhCKlBQS2PrtPTrSfVsLNNPzBMgqF6TvYR4BKrKb9Y
suKy+pQgLLn4aCRodA+/HpgbP6dDKRJ0RebXqPGQFqeABU1k7En0ic4KjlLsDVGS
BNuv2aa5Ag0EXfouYgEQAI4vW2WVhA7zM72ujKLA29ZsmM7GvIUr/FzT3wiaJnyF
8C/iuFz3RKPvNaoNi/0iEgG2H2AJPt4yVbCAAS4OVTJyGupYnJu8CfuM8nqGXsuh
za9EWYrvCYjBdAroaJmTMmBfb2gr/xsH2sb9FyF8qMN9mlb50NbU1kYL3AWUWkqr
8gZQhqbdkqnUXaueGtJ1bh90u+VtSrG1bpngOoGSYHLIB6/k5YFSUjyFVCfdemy4
gFJ1Iub5ny3nYrzDmkevj2R4aI/VcUeJw8tlUE/BSoLO7DtIU66uKIImyEINqNfY
oSyEeRqO+pPiTXhJ+7naXnyz0O3FZQA5DlrW5hkt2YW0N6R8kwMVUhpazkBzbZUy
YUyxD+2rA5wYbwmftnjzyrHY4r5PBW9oIR+2Wp7nTJ+bjPEdugV5uUECUJsdP/8w
L2xHzSDUJn8gKzpxz1BXyj6RvjqVliJD1Qt1sMN/YkmFBDvFt27RgGpac26E30da
/Ey4XqB49t7xSzrLKqROcvrBMYF4G4GVoPrXRx1LxpL360mNUITmHsLMTurG0yKA
9un0crGpRYU49w7LWDYFsEHuzWti771p4TBJRXBqMiV9qATSl1VtviCOgkQEEg9V
VvgjajMxckDIy2f8408tORb6gDbMItq/gz/oexipsQQXjmL9ZqtfYomOqveVc/Sb
ABEBAAGJAh4EGAEIAAkFAl36LmICGwwACgkQdzmxEA4B3qa0ww/43w8trjaD5t8u
NjrdRYPaYw6zHWvJOZf1MOWzCny2/5PFh1GnXf+rh80yBpJGlPaNq+fsW6UKKUSj
Taq+XiSLJYz9gKktNZ0aGPKOmz6+7ChWcji8nID71ThNFfsyE7kuH2qxRDeLdhUG
jA/y/1xOY2S+n4TY+biABA/4hFffvYYPpn9mfDwTbeeWJPAlenMIC/2PkZqzcl98
d2GsxPC59CVVsFtiS8rHj8kmxcUnyEJjieu2JpKVo3JmrCuo7HNm3BlppFoJrJpo
3LQPZIsZB9KmZ0+GDWcCv7VMDHf2eSYOZL13VVELZHWDq4TzmCBqDS77c+UZUWp9
hgWGzJF5QOv4Mb7yaZhAzKqdpILN866LL24C3u5x0T5MV7YHWq5Lp5/NVSM0Y1zQ
5Ik9kUyEFBp+6/Qcv3eVDSpn76/nR7LJrWuunkwmMCfs7DTFOPTfR/I+tdkZIF1Q
BnIbD02tpIoaD18ojTL+efnVaWdafialWKEBaEw4zrkCftSV4u12ycE02SwSWGaH
wIo/Xs6XfMmI84jqCofLyVZJWaPdmQa99OqZpbSdKdm8HsWqOBgP6kGZV4u5xNon
eglK/qGaWtdmfo0yfvUH1Bdb6mq+pJfg5bG+4ZFApRyIuaw4KC3ay7l8pwi9Tmmt
8y+K+XaJmv88A6scZ6Fy2I4XD2vxgA==
=zoHA
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----