Om medlemskap i Nordisk styrka

För närvarande existerar två former av medlemskap: aktivist och frände. Inom en snar framtid hoppas vi även ha byggt upp en fungerande struktur för en tredje anonym medlemsform.

AKTIVIST

Nordisk styrka är en kamporganisation, inte en social förening eller ett politiskt parti.

Namnet Nordisk styrka står bland annat för vår ambition att skapa en stark organisation – något vi endast kan bygga av starka och medvetna medlemmar. Ordet styrka ska uppfattas i vidare betydelse – vilket även inbegriper s.k. själsliga egenskaper.

Vi vill rekrytera personer som har rätt inställning, egenskaper och kunskaper. Alternativt personer som vi tror har grundförutsättningar för att skaffa sig det förutnämnda. Vårt nuvarande delmål är att bygga en sund och stabil grund för den nya organisationen. Att rekrytera rätt sorts personer är det viktiga, inte ett stort antal.

Att bygga en stark organisation är – i det lilla – likartat med att bygga en stark stat. En stark organisation, precis som en stark stat, har t.ex. befriat sig från kulturmarxistiska influenser, dekadens m.m. Det är en självklarhet att medlemmarna i en sådan organisation försöker efterleva idealet om en sund själ i en sund kropp.

Vi kräver därför av våra aktivister att de ska träna, att de ska leva sunt, att de ska hålla en viss moralisk standard. Vi kräver dessutom att aktivisterna utvecklas i en sund riktning, att de studerar och skaffar sig kunskaper som organisationen har nytta av. De som inte kan leva upp till detta, oavsett rang, kan inte fortsätta att vara aktivister.

Vi inser dock att en del nya aktivister inte på en gång kan förväntas leva upp till våra krav. Därför är de första sex månaderna ett provmedlemskap där vi utvärderar varje person. Detta innebär att varje ny aktivist i praktiken får ett halvår på sig att leva upp till ställda krav.

Men provmedlemskapet är inte för vem som helst. Vi kommer vid ett rekryteringsmöte göra en bedömning av rekryten om denne kan nå upp till våra grundkrav inom prövotiden. Det råder givetvis nolltolerans mot alla former av droger, inklusive steroider och liknande substanser.

FRÄNDE

Den som stödjer Nordisk styrka men som inte kan, eller vill, leva upp till de krav som ställs på aktivister kan istället välja att bli frände (vilket kan jämföras med ett slags stödmedlemskap).

En frände ska hjälpa till efter förmåga, delta i studiecirklar m.m. Även om t.ex. krav på fysisk träning inte gäller för fränder förväntas en frände hålla en viss moralisk standard samt sträva efter att leva ett sunt liv.

(ANONYM MEDLEM)

Anonymt medlemskap är en medlemsform vi hoppas att kunna aktivera inom en snar framtid. Anledningen till detta är den allmänna utvecklingen med ökad repression och ett behov av att bygga upp ett konfidentiellt nätverk inför framtiden.

Det anonyma medlemskapet är främst till för personer som av goda skäl måste verka i det fördolda. Det anonyma medlemskapet kommer sträcka sig från anonyma donatorer – till anonyma medlemmar som aktivt arbetar på olika sätt för organisationen.

Vi kommer att återkomma med mer information om detta, bland annat med en utförlig instruktion om hur man steg för steg går till väga för att bli anonym medlem.

MER INFORMATION

Vill du ansöka till aktivist eller frände i Nordisk styrka, eller vill få mer information, så kan du kontakta oss via nedanstående formulär.

Fyll i dina uppgifter och tryck sedan på kryptera innan du trycker på skicka. Det enda som är obligatoriskt att fylla i är e-postadressen.

Ditt namn :
Din e-postadress :
Ditt telefonnummer :
Närmaste stad :
Ditt meddelande :


Ladda ny bild
Skriv captcha koden: