Konflikt och transparens

I och med bildandet av Nordisk styrka har det spekulerats en del i regimkontrollerad media och i sociala medier. Så långt det ansetts möjligt har dock Nordisk styrka valt att inte uttala sig offentligt om bakgrunden. Redan från början har våra medlemmar fått instruktioner om att visa återhållsamhet i sociala medier. Istället har vi lagt fokus på att bygga upp den nya organisationen.

TRANSPARENS EN TVEKSAM VÄG

Det kan tyckas att det rent generellt är bra ifall allmänheten får all information på bordet så att de kan bilda sig en korrekt uppfattning. Det är dock osäkert om s.k. transparens är den rätta vägen i detta fall. I en situation som denna kan för mycket öppenhet leda till att man ger fiender information de inte bör ha samt att inblandade individers personliga integritet kränks.

Man ska här ha i åtanke att transparens i vår situation bland annat kan leda till grovt förtal, uthängningar och att utpekade blir av med sina jobb.

Vi förstår att det finns många som vill ha en förklaring, men samtidigt anser vi att de enda vi möjligen är skyldiga en ingående förklaring är de människor som är intresserade av att stödja oss samt andra berörda personer. De människorna kan vi informera på personlig basis – istället för att sprida potentiellt skadlig information i det offentliga.

Självklart har vi för avsikt att öppet redovisa vart vi står ideologiskt, vad vi har för mål samt hur vi avser att arbeta för att nå dit.

Vi har definitivt ingen skyldighet att komma med en förklaring till våra fiender: massmedia, Expo med flera bör inte ges någon förklaring alls.

RISK FÖR UPPTRAPPNING

Liknande händelser i det förflutna visar att om en sida börjar offentliggöra sin version så riskerar situationen att trappas upp i och med att den andra sidan känner sig tvingad att svara.

Historien visar att konflikter mellan nationella som utkämpats i offentligheten snabbt degenererat ner till individnivå och att det blivit väldigt hetsigt och smutsigt. När känslorna rörs upp grumlas folks omdöme, de grips av hämndbegär, börjar förolämpa och förtala.

Om man inte försöker dämpa den här typen av konflikter eskalerar de lätt till att bli mycket destruktiva.

FIENDEN UTNYTTJAR SITUATIONEN

Det är även tydligt att vår gemensamma fiende försöker utnyttja situationen. Man fiskar efter information i sociala medier, man spär på konflikten genom att hetsa från och mot båda sidor och man försöker provocera fram uttalanden för att på så sätt få inblandade att avslöja känslig information.

Det är vettigt att försöka dämpa konflikten och att försöka förhindra att känslig information sprids till vår gemensamma fiende. Det är vettigt att inte låta känslor styra och att försöka se situationen mer objektivt.

Vi ser inte någon fördel med en destruktiv eskalering. Istället vill vi fokusera på vår egen verksamhet och gå vår egen väg.