Nordisk styrka lanserar ny ideologisk poddradio

Nordisk styrka utvidgar sin mediasatsning och lanserar snart en ny ideologisk poddradio.

Nordisk styrka kommer i december att lansera en ny och mer ideologisk podd vars främsta avsikt är att mer djuplodande föra fram och förklara organisationens mål, ideologi och kamp till lyssnarna.

Alla ämnen som är relevanta för organisationen och dess kamp – som strategi, taktik, politik, kultur, filosofi och kampmetoder – kommer naturligtvis också kunna diskuteras.

Den nya podden kommer drivas av ledaren för Nordisk styrka, Klas Lund och rådsmedlem Haakon Forwald. Den kommer i början publiceras efter behov, men på sikt minst en gång i månaden.

Nuvarande NS radio kommer att publicera ett nytt avsnitt varje vecka med ett bredare innehåll där medarbetarna diskuterar allt som berör organisationen, politik, nyheter med mera.

I motsats till den nya poddradion, där organisationens officiella ståndpunkter torgförs, kommer det i NS radio vara högt i tak. Det kommer därför ibland förekomma meningar och yttringar som inte nödvändigtvis är representativa för organisationens officiella politik.