Nordisk styrka lanserar NS Radio

Nordisk styrka lanserar inom kort en poddradio med namnet NS Radio. Här följer mer information om radioprojektet.

Nordisk styrka kommer inom kort att lansera sin officiella poddradio med namnet NS Radio. Nordisk styrkas verksamhet, aktiviteter och ideologi kommer att diskuteras, men även andra relevanta ämnen kommer behandlas.

Programmet kommer i början att utges varannan vecka. Vid behov kan extraavsnitt publiceras. Fasta medarbetare är Emil Hagberg, Oscar Bergström och Niklas Yngwe. Programledare är Haakon Forwald.

Faktaruta: NS RADIO

NS Radio är Nordisk styrkas officiella poddradio. Programmet utges varannan vecka och tar bland annat upp ämnen som berör organisationens verksamhet, aktiviteter och ideologi.

Medarbetare i NS Radio är Emil Hagberg, Oscar Bergström, Niklas Yngwe och Haakon Forwald. Om du önskar komma i kontakt med NS Radio, kan du göra det via [email protected].