Ukrainakonfliktens ekonomiska konsekvenser

Foto: https://inews.co.uk/news/world/rouble-exchange-rate-russia-currency-sanctions-swift-banking-system-1488160

Vilka konsekvenser kommer västvärldens sanktioner att ha på Rysslands ekonomi? Hur har Ryssland förberett sig för det här? Vilka konsekvenser kan det få för väst?

BNP Ryssland

BNP, eller bruttonationalprodukt, är ett lands omsättning av varor och tjänster mätt i pengar. Ju fler affärer desto högre BNP. Rysslands BNP är inte särskilt stor, cirka 2,5 till 3 gånger större än Sveriges, dock så förtäljer det inte hela sanningen. När allt kommer omkring så är det de realekonomiska värdena som räknas, d.v.s. produkter, mat, fast egendom osv. och ur det perspektivet har Ryssland ett bättre utgångsläge än vad dess BNP antyder. De har dessutom byggt upp en ganska stor reservvaluta som de har nytta av nu.

Dessutom att rubeln har fallit i värde innebär framförallt att den har tappat i värde i förhållande till andra valutor. D.v.s. om du ska växla till dig t.ex. dollar så får du betydligt mindre nu än innan konflikten bröt ut men priset på varor har bara stigit några procent än så länge så du får fortfarande valuta för pengarna. Vi får se hur det blir längre fram om rubeln även tappar i värde på hemmaplan eller om de backar upp den med sin guldreserv, d.v.s. en guldmyntfot.

Avdollarisering

Redan efter annekteringen av Krimhalvön 2014 lade USA sanktioner mot Ryssland vars reaktion blev att anamma en avdollariseringspolicy. Det vill säga att de skulle byta ut sin valutareserv i dollar mot andra valutor och guld. En valutareserv beskrivs enklast som en utländsk valuta som alla länder sitter på för att enkelt kunna bedriva handel med andra länder. Den vanligaste valutan att ha som reserv är dollarn som står för ca 60% av världens totala valutareserver. Anledningen till att man inte har hela sin valutareserv i den egna valutan är flera, dels för att många valutor är mindre stabila än dollarn men framförallt för att dollarn accepteras som betalning av de allra flesta länderna.

Ryssland har med sin avdollariseringspolicy bytt ut alltmer av sin valutareserv och har idag världens största guldreserv. Även om guld inte går att äta så har den åtminstone ett mer stabilt värde än dollarn, speciellt om man riskerar att bli utestängd från den monetära infrastrukturen. Det är dessutom nödvändigt om man ska göra affärer med Kina, där räcker inte den ryska rubeln långt i ett läge som idag.

BRICS

BRICS är en akronym för Brasilien, Ryssland, Indien, Kina (China) och Sydafrika. Det är ett ekonomiskt samarbete och där ländernas gemensamma BNP nästan motsvarar USA:s. Man har skapat två institutioner: Nya utvecklingsbanken och BRICS CRA som beskrivs som en motsvarighet till Internationella valuta fonden (IMF). Man arbetar även på alternativ till västvärldens SWIFT-system, som är en digital infrastruktur för ekonomiska transaktioner mellan banker och finansinstitut världen över. I dagsläget har man redan sammanlänkat Rysslands och Kinas nationella system och Indien har gett uttryck för att också vilja ansluta sig. Hela BRICS-samarbetet går ut på att skapa en alternativ struktur för att kunna skydda sig mot västvärldens eller framförallt USA:s sanktioner.

Dollarn

Ett annat tänkbart scenario är att dollarn faller och tappar i värde. I början av 2020 skapade USA enorma mängder dollar för att motverka konsekvenserna av Covid-19-pandemin, så mycket som 40% av alla dollar i omlopp idag skapades under denna period. Importen mellan Kina och USA var ganska lika innan Covid-19, det vill säga att värdet av varorna som byttes mellan länderna var ungefär den samma. Med Covid-19:s framfart ändrades dock det så USA fick ny köpkraft av de dollar som staten skapat och importen från Kina mer än fördubblades mätt i pengar medan Kinas import från USA minskade. Konsekvensen av det är att USA ackumulerar realekonomiskt värde, i form av varor, och Kina ackumulerar dollar i utbyte mot varorna. Vad händer när Kina ska köpa tillbaka varor för de pengarna? Logiskt sett så borde priserna i USA höjas och dollarn förlora i värde. Sjunker den för mycket i värde riskerar det att utlösa en kedjereaktion. Den naturliga reaktionen på marknaden vid sjunkande värde är att sälja och det i sin tur gör att värdet sjunker ännu mer och till slut kan det uppstå en krasch. Detta faktum riskerar att sänka dollarn en gång för alla och tappar man förtroendet för dollarn så kommer det även att spilla över på andra fiatvalutor. Det är inte helt osannolikt att det kommer leda till att vi närmar oss en ny världsvaluta.

Konsekvenser

Det är naturligtvis omöjligt att sia om framtiden men det är i alla fall klart att Ryssland har förberett sig för det här scenariot i flera år och de har dessutom byggt upp en rejäl krigskassa. En annan viktig faktor som avgör hur stora sanktioner Ryssland klarar av är att det ryska folket har en betydligt högre motståndskraft mot den här typen av motgångar än vad västvärldens befolkning har. Allt handlar om hur Ryssland lyckas tillgodose sina behov av vitala varor de inte kan köpa från BRICS-länderna.

Värre blir det för Europa, i alla fall kortsiktigt, när det kommer till naturgasen och som är så viktig för, framförallt, den tyska industrin. På sikt blir det även problem för hela västvärlden när det kommer till konstgödsel och råmaterial som Ryssland är en stor exportör av. Vi får se om man löser det genom att importera via ett transitland och se mellan fingrarna eller om väst kan öka sin egen produktion i andra delar av världen. Något vi redan ser och som fortplantar sig och påverkar alla varor är de stigande oljepriserna. Ryssland är en av världens största oljeproducenter och försvinner de från marknaden uppstår åtminstone tillfälligt ett underskott med kraftiga prishöjningar som följd. Det kommer bli skakigt den närmsta tiden innan en ny jämvikt har uppstått.

John Maynard Keynes
Foto: https://denstoredanske.lex.dk/makro%C3%B8konomi

Fredens ekonomiska följder

Ekonomen John Maynard Keynes har haft ett stort inflytande på västvärldens ekonomiska tänkande och har det än idag. Hans skola kallas för Keynesianismen. År 1919 skrev han en bok om Versaillefreden där segermakterna ålade Tyskland enorma krigsskadestånd. Han argumenterar för att hela världen skulle tjäna ekonomiskt på att Tyskland återhämtade sig snabbt och har långa utläggningar om det i boken. Han får dock inget gehör för sina synpunkter utan segermakterna är fast beslutna att totalt krossa Tyskland. I sin bitterhet beskriver han hur USA:s president Woodrow Wilson är ovanligt korkad för en man med den positionen.

Med tanke på hur USA har agerat gentemot Ryssland sedan Sovjetunionens upplösning är det inte osannolikt att samma sak kommer hända idag mot framförallt Ryssland och Kina. Vilka konsekvenser kan det få? Även om konflikten i Ukraina kommer att avta så är frågan om det vi ser nu är början på det tredje världskriget. En ny järnridå har på bara några dagar uppstått mellan Europa och Ryssland.

Det rådande politiska läget i västvärlden är inte gynnsam för vårt folk och allting som ruckar på det kan i alla fall inte vara till det sämre.