Vi behöver vinnare, inte förlorare!

Dr. William Luther Pierce.

Detta är en översättning av en transkribering som gjorts från ett kortare Youtubeklipp; ett utdrag från ett längre tal av William Luther Pierce, där han talar om dysfunktionella individer som söker sig till National Alliance. En kortare sekvens från Youtubeklippet kan höras i introt till Nordisk styrkas podd Vår Nation:

We need many more people than we have now, but we need winners, not losers …”

Ofta är de trasiga människor. Antingen är de människor som helt enkelt inte kan fungera ordentligt i samhället: de är förlorare eller antisociala missanpasslingar som söker sällskap. Eller så är de drömmare eller äventyrare, vilka inte egentligen vill kämpa för vår sak, utan söker efter ett politiskt inkorrekt tidsfördriv, en politiskt inkorrekt självtillfredsställelse. De hoppas att vi ska tillhandahålla dem denna tillfredsställelse, vilket är det sista vi vill i denna värld. 

Det är inte bara det att dessa människor, vilka drivs av fel sorts motivation, generellt bidrar minimalt till vår sak. De är ett gift, därför att de stöter bort de människor som verkligen kan vara till nytta för oss, de människor som verkligen både kan och vill kämpa för vår sak. 

Detta är uppenbart för många av de människor vi vill ha med oss, men det tog mig några år att lära mig den hårda vägen att undvika hobbyister: att ha nolltolerans mot människor som gillar att klä upp sig i uniform, ropa “fjortonåttioåtta” och göra Hitlerhälsning mot TV-kameror. Jag misstänker att det fortfarande finns ett fåtal medlemmar i organisationen, som ännu inte utvecklat nolltolerans mot dessa stollar. Och det är därför jag så ofta återkommer till detta ämne.

I slutändan behöver vi många fler medlemmar än vi har nu, men vi behöver vinnare, inte förlorare. Om vi börjar tolerera förlorare för att fylla ut våra led, kommer vi aldrig att få med oss några vinnare, och kommer själva att förvandlas till förlorare. Ni vet, människor som pratar om att bekämpa fienden på gatan, är egentligen inte intresserade av att vinna. De får helt enkelt en kick av att prata om gatukampen. Deras snack är inget annat än ren självtillfredsställelse, ren hobbyism. Vi är ännu långt ifrån den situation då vi kan skaffa oss någon fördel på gatorna. Vi kan komma att vilja ha en säkerhetsstyrka för särskilda syften innan dess, men vad som kommer vara utmärkande med den, förutom karaktär och engagemang, kommer vara disciplin och skicklighet – inte ölmagar och tatueringar.

För att summera det hela: National Alliance har inget som helst intresse av den så kallade “rörelsen”. Vi är inte intresserade av att förenas med denna rörelse, och vi är inte intresserade av att tävla med den om medlemsantal. Möjligen kan vi känna tacksamhet över att “rörelsen” finns där för att suga upp en stor del av alla stollar och veklingar, vilka annars hade hittat till oss och skapat problem. I detta avseende blev jag bedrövad när jag såg att både Aryan Nations och Church of The Creator praktiskt taget gett upp andan de senaste veckorna, därför att dessa grupper brukade locka till sig de människor vi föredrar att undvika. Vi kan bara hoppas att två eller tre ersättningsgrupper kommer startas och fylla den plats som Aryan Nations och Church of The Creator efterlämnat, och återigen locka de dysfunktionella människorna bort från oss.

Källa: William Pierce Speech