Nordisk styrka

En högre moral

Vad är moral och etik och hur skiljer sig vår moral och etik från den liberala demokratins? Vad är etik och moral? Människan är en social...

VÅR NATION! #2 – Jesusfrågan

PODD. Här kommer det andra avsnittet av Nordisk styrkas nya radioprogram - Vår Nation. Här diskuteras vår syn på religion och specifikt kristendomen. Vår Nation...

Vetenskap vs Kristendom

Foto: Pixabay.com Den amerikanska alt-högern har fått alltmer inflytande över den nationella rörelsens värderingar i Norden. De finner snarare sin näring i den kristna läran...

Ukrainakonfliktens ekonomiska konsekvenser

Vilka konsekvenser kommer västvärldens sanktioner att ha på Rysslands ekonomi? Hur har Ryssland förberett sig för det här? Vilka konsekvenser kan det få för...

Ukrainakonflikten

Idag har Ryssland gått in militärt i Ukraina. Varför gör de det och hur ser Nordisk styrka på den utvecklingen? Direkt efter Sovjetunionens fall...

Krav på rekryter

KRAV PÅ REKRYTER ”Om du vill lysa som en stjärna, måste du först brinna som en”- Adolf Hitler Det absolut viktigaste för oss att veta om...

Vår vision

Nordisk styrka strävar efter att samla de av vårt folk som är villiga att vara med och bygga upp någonting nytt. I den här...

Våra värderingar

Det går inte att samla alltför breda uppfattningar och världsåskådningar under ett och samma tak. Det riskerar att leda till inre motsättningar som av...

Konflikt och transparens

I och med bildandet av Nordisk styrka har det spekulerats en del i regimkontrollerad media och i sociala medier. Så långt det ansetts möjligt har dock Nordisk styrka valt att inte uttala sig offentligt om bakgrunden.

Om medlemskap i Nordisk styrka

För närvarande existerar två former av medlemskap: aktivist och frände. Inom en snar framtid hoppas vi även ha byggt upp en fungerande struktur för...

NOTISER